Záruční list

ZÁRUČNÍ LIST

pro výrobky společnosti Makita, spol. s r.o., IČ: 60754605 se sídlem Brno, Kaštanová 125d, PSČ: 620 00 (dále jen „Makita“)

 1. Makita poskytuje na své výrobky od data koupi výrobku záruku v délce 24 měsíců
 2. Záruka se vztahuje na vady výrobku, které se objeví v průběhu záruční doby a které nebyly v době koupi výrobku zjevné či které nebyly kupujícímu známé.
 3. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené obvyklým užíváním.
 4. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé z následujících příčin:
  • neodbornou manipulací s výrobkem
  • nedodržením pokynu uvedených v návodu k použití výrobku
  • použitím výrobku pro jiné účely, než pro které je určen
  • používáním výrobku v rozporu s jeho běžným použitím či v rozporu s návodem k použití
  • používáním neoriginálního a nevhodného příslušenství výrobku
  • zanedbanou péčí o výrobek
  • zásahem neautorizovaného servisu
 5. Práva kupujícího ze záruky jsou upravena v Reklamačním řádu společnosti Makita.
 6. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy si kupující výrobek z reklamačního řízení poevezme, nejdéle však do doby, kdy je kupující povinen výrobek z reklamačního řízení převzít, se do záruční doby nepočítá.
 7. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle zvláštních právních předpisu.

Přihlášení do systému

Poslední nákupy


Novinky emailem

Slevy, akce, novinky? Buďte první kdo o nich ví. Zadejte svůj e-mail a nenechte si je ujít.


Aktuality

Scheppach


 • hm 80 mp

Poradíme Vám
Tel.:
775 978 917
zde